Saturday, October 17, 2015

.

მეც
ჩამოვალ
და
შენ
შემიყვარებ.
 
Powered by Blogger